Screen Shot 2021-09-24 at 11.13.54.png

SÁCH BÁN

Screen Shot 2021-09-24 at 11.09.41.png

SÁCH MƯỢN

Untitled

BLOG & HOẠT ĐỘNG

Screen Shot 2021-09-24 at 11.11.12.png

THẺ THƯ VIỆN


****

TRUY CẬP NHANH

LINK NHANH

THỂ LOẠI SÁCH

<aside> 📗 SÁCH BÁN MỚI

</aside>

  1. Trường học sáng tạo: Cuộc cách mạng từ gốc rễ, chuyển hóa giáo dục - Sir Ken Robinson & Lou Aronica
  2. Bố mẹ con và trường học: Con đường đến với giáo dục ưu việt - Sir Ken Robinson & Lou Aronica
  3. Giáo dục, Tương lai và Đổi mới - TS. Nguyễn Chí Hiếu

<aside> 📘 SÁCH HAY MƯỢN

</aside>

  1. Sapiens a brief history of humankind - Yuval Noah Harari